Feng Shui – Harmonia w Życiu

Biżuteria | Aranżacja Wnętrz | Projekty Logo

konsultacje feng shui
0

Konsultacja i analiza FS

NA CZYM POLEGA KONSULTACJA FENG SHUI? Czyli jak pracuję.

Profesjonalna konsultacja Feng Shui jest analizą warunków otoczenia (mieszkania, pracy),
w którym przebywa osoba zlecająca konsultację oraz rodzina lub / i pracownicy Zlecającego.

Wyniki konsultacji pozwalają wykorzystać naturalne właściwości otoczenia w celu zapewnienia rezydentom możliwie najlepszych warunków pracy i wypoczynku, co z kolei przekłada się na powodzenie w każdej dziedzinie życia – prywatnego, rodzinnego, jak i zawodowego.
Każda przestrzeń wymaga takiego podziału i rozplanowania, aby swoją funkcjonalnością odpowiadać na potrzeby użytkowników a tym samym ułatwić im korzystanie z niej w pracy, odpoczynku, kultywowaniu relacji towarzyskich, rodzinnych i intymnych. Taką przestrzeń nazywam wspierającą, lub inaczej – przestrzeń z DOBRYM FENG SHUI.

Pierwszą czynnością jaką wykonuję zanim przystąpię do analizy, jest rozmowa telefoniczna lub spotkanie z osobą zlecającą, podczas którego omawiamy szczegółowo powód konsultacji i potrzeby które zgłasza osoba zlecająca, rodzaj i powierzchnię obiektu lub pomieszczenia stanowiącego przedmiot analizy.
Następnie uzgadniamy zakres prac, cenę oraz termin wykonania pomiarów w obiekcie.
W ustalonym terminie dokonuję oględzin, pomiarów i sprawdzenia planów lokalu / budynku, analizuję mapę terenu, sprawdzam warunki otoczenia zewnętrznego, oraz zbieram wszelkie niezbędne informacje odn. mieszkańców / pracowników celem przygotowania późniejszych analiz.

Pracuję podobnie jak architekt wnętrz, jednak biorę pod uwagę o wiele więcej czynników składających się na daną sytuację osób i przestrzeni której dotyczy analiza:
– podczas wizyty w obiekcie, analizujemy ze zleceniodawcą wszystkie informacje i sygnały dotyczące wnętrza, które czujemy podświadomie jak i te, które są widoczne, słyszalne.
– zbieram dane na temat historii obiektu, poprzednich właścicieli lub najemców, sąsiadów.
– ważne są dla mnie informacje odnośnie samopoczucia ludzi, którzy w tym miejscu mieszkają lub pracują,
– analizuję rozplanowanie mebli, ich dobór oraz ergonomię, zgodnie z funkcją, potrzebą oraz ilością osób na danej powierzchni
– fotografuję oraz analizuję przestrzeń na zewnątrz obiektu, dokonuję pomiarów.

Podczas mojej pracy nad analizą i aranżacją mogą być konieczne dodatkowe kontakty z osobą zlecającą konsultację, a także dodatkowe wizyty na miejscu, którego konsultacja dotyczy.
Proces powstawania projektu to czas, w którym niezbędna jest cierpliwość w przechodzeniu przez kolejne jego fazy, aby na każdym z etapów być gotowym na dokonanie właściwych zmian we wnętrzu, ze zrozumieniem dlaczego warto je zastosować. Dlatego aby finalnie wprowadzić wszystkie zalecenia zgodnie z analizą, potrzebna jest obopólna współpraca i stosowanie metody „małych kroków”. Jest to proces. Z doświadczenia zaobserwowałam, że nie każdy może być gotów od razu na wielkie zmiany, dlatego można dokonać o wiele więcej, wprowadzając jakiekolwiek modyfikacje PO KOLEI aby były zgodne z naszymi potrzebami, przekonaniami i wartościami.

W zakres konsultacji i analizy Feng Shui wchodzi m. in.:
-funkcjonalne rozplanowanie pomieszczeń;
-wskazanie miejsc odpoczynku, nauki, pracy optymalnych dla poszczególnych osób;
-wskazanie optymalnych miejsc dla poszczególnych elementów domu;
-wskazanie układu zapewniającego odpowiedni przepływ pozytywnej „energii”;
-wskazanie potencjalnych zagrożeń i sposobów ich niwelowania;
-rozplanowanie umeblowania i oświetlenia;
-wskazanie odpowiedniego charakteru poszczególnych części mieszkania / lokalu z uwzględnieniem stylistycznych preferencji Klienta;
-wskazanie gamy odpowiednich kolorów;
-dobór dodatków dekoracyjnych;

Konsultacje nigdy nie są przeprowadzone wyłącznie drogą telefoniczną lub drogą e-mail. Pełna konsultacja zawsze wymaga obecności konsultanta w konsultowanym miejscu.
Konsultacja, analiza i wnioski z niej płynące, pozwalają często uświadomić sobie wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na nasze zachowanie, postępowanie i skuteczność działania, pozornie niezauważalnych na co dzień elementów związanych z naszą przestrzenią.
Za tym idzie dalszy wpływ – na osiągane przez nas wyniki i relacje z ludźmi, które z kolei wpływają na nasze zdrowie i satysfakcję z życia.

Warto pamiętać, że nie ma w tradycyjnym feng shui standaryzacji.
To oznacza, że każdą analizę przeprowadza się indywidualnie dla każdego człowieka, według jego potrzeb i dla jego dobra, w najlepszym dla niego czasie.

Jakie są koszty moich usług? >>

logo

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz